Om oss

Nord-Norsk Fjellsplitting AS

Fjellsplitting er en essensiell og spesialisert tjeneste innenfor bygg- og anleggsbransjen som fokuserer på å bryte og spre fjellmasse for å tilrettelegge for ulike konstruksjonsprosjekter. Denne tjenesten er avgjørende for å forberede terreng, skape fundament og tilrettelegge for veibygging, tunnelprosjekter, jernbaneutvidelser, og andre infrastrukturprosjekter som krever fjellfjerning eller omforming.

Fjellsplitting:

Spesialisert utstyr: Vi er utstyrt med tungt maskineri og spesialiserte verktøy som bulldosere, gravemaskiner, hydrauliske hamre, boreutstyr og sprengstoff for å håndtere fjellmassen på en effektiv og sikker måte.

Ekspertise: Vi er fagfolk, som inkluderer ingeniører, geologer og erfarne operatører som har kompetanse i å vurdere terreng, bestemme den beste tilnærmingen til fjellfjerning og minimere risikoen for skader på mennesker og eiendom.

Sikkerhet: Sikkerhet er vår topp prioritet, og det følges strenge prosedyrer for å beskytte arbeidere, miljøet og nærliggende samfunn. Dette inkluderer riktig håndtering av sprengstoff, overvåking av vibrasjoner og støy, samt opprettholdelse av trygge arbeidsforhold.

Miljøhensyn: Vi tar også hensyn til miljøpåvirkningen av fjellfjerning. Dette inkluderer erosjonskontroll, avfallshåndtering og gjenoppretting av områder etter at arbeidet er fullført.

Skreddersydd tilnærming: Hvert prosjekt krever en unik tilnærming, avhengig av fjellmassens sammensetning, omfanget av arbeidet og prosjektmålene. Vi tilpasser oss derfor hvert enkelt prosjekt og gir skreddersydde løsninger.

Effektivitet: Vi jobber for å oppnå høy grad av effektivitet i fjellfjerningsprosessen, slik at prosjektene kan gjennomføres innenfor tidsplanen og budsjettet.

Kvalitetskontroll: Det utføres regelmessige inspeksjoner og kvalitetskontroller for å sikre at arbeidet oppfyller bransjestandarder og prosjektkrav.

Fjellsplitting spiller en avgjørende rolle i utviklingen av infrastrukturprosjekter og bidrar til å forme landskapet for samfunnsutvikling. Den kombinerer ingeniørkunst, teknisk dyktighet og miljøhensyn for å sikre at fjellmassen fjernes på en sikker, effektiv og bærekraftig måte.
Kontakt oss
© 2023 Nord-Norsk Fjellsplitting
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram